Yggdrasil

 

Yggdrasil 3Dette er medlemsbladet for Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø. Det første bladet kom ut i 1986, så 2 nr. hvert av de neste årene, men fra 1991 har det kommet ut 4 nr. i året. Innholdet i bladene er det stort sett medlemmene som har sørget for, og her kan man finne mye interessant stoff om slekter og lokalhistorie.

I noen av de eldste bladene er det tatt med avskrifter av Koppskattemanntall 1645, Matrikler for 1723 og 1733, Sesjonsmanntall 1755 og 1789 og Sjeleregister 1815. Her finnes også avskrifter fra kirkebøker av vielser for en god del av 1800-tallet.

I tillegg til Balsfjord-artiklene må også nevnes at Alvin Andreassen har skrevet flere artikler om bosetningen på Langnes og Sandnes, Snarby og Skittenelv, Kvaløya sør, Skulgam, Balsnes og Sletta, Kvalsund med Gåsvær, Lyngøy, Risøy, Sandvær og Skarsfjord, Melvik, Engvik og Måsvik, ”Findkrogen med Nibøen og Raadenbye”, Oldervik, Tønsnes og Torsnes. Til de eldste artiklene ble det laget navneregister av daværende redaktør Odd Johnsen.

I nr. 1/1998 ble det laget et register over artikler som har stått i Yggdrasil i årene 1986-1997, og i 2007 ble det fulgt opp med register for årene 1998-2006, vi prøver å ajourføre den etter hvert..

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *